Tjenester


Betongsaging

Vi gjør det meste innen betongsaging og holder oss oppdaterte innen moderne utstyr som kommer kunden til gode. Vi utfører betongsaging på alle typer næringsbygg, industribygg, tunneler, broer, kaianlegg, privathus, fjøs m.m. Betongsaging benyttes ved utsaging av vindu, dører, porter og større åpninger i vegger og dekker, og kan utføres i både ikkebærende og bærende konstruksjoner.

• gulvsaging
• betongkutting
• veggsaging inntil 75 mm tykkelse
• wiresaging fra 75 mm tykkelse
• håndsag
• kapping av peler
• slissing
• fjellsaging
• wirekutting

Kjerneboring

Vi borer hull til kabler, rør, ventilasjonskanaler og elektrisk anlegg, og har lang og god erfaring innen kjerneboring og kan kjernebore i alle retninger, også på skrå. Vi borer i betongflater, granitt, sement, stein, leca, mur og tre. Vi har ingen begrensninger på størrelse av runde hull, og borer opptil Ø: 4 meter. Eneste i Rogaland! Trappehull i dekke borer vi hele hullet i en operasjon.

• betongboring
• hulltakning
• hullboring
• strømaggregat

Meisling og riving

Vi utfører meisling og riving både innvendig og utvendig hos private og bedrifter, og har utstyr til å utføre både små og store oppdrag. Våre rivningsroboter er fjernstyrt og går på strøm.

• betongmeisling
• betongbrekking
• pigging
• riving av betongkonstruksjoner
• betongsaneringsoppdrag
• betongrehabilitering
• vanntetting av betong

Asfaltsaging

Vi har den største sagen i Norge, og kan ta på oss oppdrag på flyplasser, motorvei o.l.


Wiresaging

Wiresaging egner seg utmerket til demontering av betongkonstruksjoner og ved utskjæring i fjell. Blir og brukt mot fjerning av betong. Det finnes wire for alle typer materialer. Vi har god kompetanse innen kapping offshore i betong og stål.


Rilling

Vi riller i fjøs og andre glatte gulv, gangareal og spalter. Dette er med på å forbedre klauvhelsen til storfe. Raskt og effektivt. 12 års erfaring, og tar på oss oppdrag over hele sør-vest landet.


Graving

Vi tar på oss gravearbeid i hager, kjeller, fjøs, drenering rundt hus, grøfter inni bygg m.m. Vi har gravemaskiner fra 0-13 tonn.