Boring av hull for nye peler i kaidekke.

Boring av hull for nye peler i kaidekke.
Wiresaging egner seg utmerket til demontering av betongkonstruksjoner og ved utskjæring i fjell.

Flere Wiresaging referanser

Turgåere kan nå traske fra Møllebukta, innerst i Hafrsfjord, til kommunegrensen i Randaberg.
Vi har saget ut en kubikkmeter kube som står i skulegarden. Den skal bidra til barnas interesse for matte.
Kjekk jobb for Kvia AS