Launesbroa i Egersund

Men forsinkelser førte til at brua ble erklært klar bare to minutter før den skulle åpne. Det var i forbindelse med stormen «Synne» i 2015 at Launes bru ved Egersund fikk store skader. Det ble bestemt at to deler av brua skulle byttes, og at eksisterende fyllinger i begge ender skulle graves ut slik at […]