Wiresaging for ny gangbro

Wiresaging for ny gangbro mellom nye og gamle bygg på Stavanger offshore tekniske skole/Kalhammaren

Gangsti i Hafrsfjord

Terrenget var i utgangspunktet komplisert og litt uoverkommelig. For å unngå å fylle i sjøen og lage sti på utsiden av fjell, valgte vi å wiresage. Dette er et godt alternativ der en ikke kan sprenge fjell.