Betongsaging

Betongsaging
Vi utfører betongsaging på alle typer næringsbygg, industribygg, tunneler, broer, kaianlegg, privathus, fjøs m.m.

Vi gjør det meste innen betongsaging og holder oss oppdaterte innen moderne utstyr som kommer kunden til gode. Betongsaging benyttes ved utsaging av vindu, dører, porter og større åpninger i vegger og dekker, og kan utføres i både ikke-bærende og bærende konstruksjoner.

  • gulvsaging
  • betongkutting
  • veggsaging inntil 75 cm tykkelse
  • wiresaging fra 75 cm tykkelse
  • håndsag
  • kapping av peler
  • slissing
  • fjellsaging
  • wirekutting

Svein Arne Sirevåg

Sølvi Frøyland

Kay Magne Sirevåg

Betongsaging

Betongsaging pris

Vi gir deg et uforpliktende prisestimat ut i fra de opplysningene du gir oss. Jo mer detaljert beskrivelse av oppdraget, desto lettere er det for å oss å gi deg en god og riktig pris.

Betongsaging referanser

Vi har saget ut en kubikkmeter kube som står i skulegarden. Den skal bidra til barnas interesse for matte.

Våre tjenester

For å sikre sikker boring og saging i betongkonstruksjoner og andre strukturer tilbyr vi scanning for å se gjennom betongstrukturer og andre overflater.
Kjerneboring
Vi borer hull til kabler, rør, ventilasjonskanaler og elektrisk anlegg, og har lang og god erfaring innen kjerneboring og kan kjernebore i alle retninger, også på skrå.
Meisling / riving
Vi utfører meisling både innvendig og utvendig hos private og bedrifter, og har utstyr til å utføre både små og store oppdrag.
Noen ganger må man grave der det er asfalt, og da er det viktig å fjerne asfalten riktig.
Wiresaging
Wiresaging egner seg utmerket til demontering av betongkonstruksjoner og ved utskjæring i fjell. Blir og brukt ved fjerning av betong. Det finnes wire for alle typer materialer.
Vi riller i fjøs og andre glatte gulv, gangareal og spalter. Dette er med på å forbedre klauvhelsen til storfe. Raskt og effektivt. Vi har 12 års erfaring, og tar på oss oppdrag over hele sør-vest landet.
Maisling / riving
Vi kan betong og har derfor også kompetansen til å rive det. Enten det er utvendig eller innvendig, så har vi det du trenger.
Vi tar på oss det meste av gravearbeid og løser oppgavene på en profesjonell måte i henhold til avtale.