Riving

Riving
Vi kan betong og har derfor også kompetansen til å rive det. Enten det er utvendig eller innvendig, så har vi det du trenger.

Enten vi tar i bruk store gravemaskiner eller våre fjernstyrte rivingsroboter, så kan du være trygg på at jobben blir gjort. Vi river alle typer betongkonstruksjoner og følger den avtalte planen, raskt og effektivt.

Svein Arne Sirevåg

Sølvi Frøyland

Kay Magne Sirevåg

Maisling / riving

Riving pris

Vi gir deg et uforpliktende prisestimat ut i fra de opplysningene du gir oss. Jo mer detaljert beskrivelse av oppdraget, desto lettere er det for å oss å gi deg en god og riktig pris.

Riving referanser

Vi har revet betong-dekket der avis-pressa til Aftenbladet stod før.

Våre tjenester

Betongsaging
Vi utfører betongsaging på alle typer næringsbygg, industribygg, tunneler, broer, kaianlegg, privathus, fjøs m.m.
For å sikre sikker boring og saging i betongkonstruksjoner og andre strukturer tilbyr vi scanning for å se gjennom betongstrukturer og andre overflater.
Kjerneboring
Vi borer hull til kabler, rør, ventilasjonskanaler og elektrisk anlegg, og har lang og god erfaring innen kjerneboring og kan kjernebore i alle retninger, også på skrå.
Meisling / riving
Vi utfører meisling både innvendig og utvendig hos private og bedrifter, og har utstyr til å utføre både små og store oppdrag.
Noen ganger må man grave der det er asfalt, og da er det viktig å fjerne asfalten riktig.
Wiresaging
Wiresaging egner seg utmerket til demontering av betongkonstruksjoner og ved utskjæring i fjell. Blir og brukt ved fjerning av betong. Det finnes wire for alle typer materialer.
Vi riller i fjøs og andre glatte gulv, gangareal og spalter. Dette er med på å forbedre klauvhelsen til storfe. Raskt og effektivt. Vi har 12 års erfaring, og tar på oss oppdrag over hele sør-vest landet.
Vi tar på oss det meste av gravearbeid og løser oppgavene på en profesjonell måte i henhold til avtale.