Betongskanner

Betongskanner
For å sikre sikker boring og saging i betongkonstruksjoner og andre strukturer tilbyr vi scanning for å se gjennom betongstrukturer og andre overflater.

Dette for å sikre deg at vi unngår å sage i rør, armering ,kabler ol.

Ved ombygging i kjøpesenter, leilighetsbygg, kontorbygg samt astfalt der ikke alltid tegningene stemmer med det som er inni vegger, gulv og tak, vil en unngå nedetid og ekstra kostnader ved å undersøke

Apparatet passer til alle byggeplasser og bruksområder inkludert bygningsrenovering, overganger, monumenter, broer og undersøkelse av tunneler, samt for detaljert analyse av det originale byggeprosjektet og sammenligning med den bygde strukturen.

Vi borer trygt i betong!

Svein Arne Sirevåg

Sølvi Frøyland

Kay Magne Sirevåg

Betongskanner pris

Vi gir deg et uforpliktende prisestimat ut i fra de opplysningene du gir oss. Jo mer detaljert beskrivelse av oppdraget, desto lettere er det for å oss å gi deg en god og riktig pris.

Betongskanner referanser


Kontakt oss for referanser.

Våre tjenester

Betongsaging
Vi utfører betongsaging på alle typer næringsbygg, industribygg, tunneler, broer, kaianlegg, privathus, fjøs m.m.
Kjerneboring
Vi borer hull til kabler, rør, ventilasjonskanaler og elektrisk anlegg, og har lang og god erfaring innen kjerneboring og kan kjernebore i alle retninger, også på skrå.
Meisling / riving
Vi utfører meisling både innvendig og utvendig hos private og bedrifter, og har utstyr til å utføre både små og store oppdrag.
Noen ganger må man grave der det er asfalt, og da er det viktig å fjerne asfalten riktig.
Wiresaging
Wiresaging egner seg utmerket til demontering av betongkonstruksjoner og ved utskjæring i fjell. Blir og brukt ved fjerning av betong. Det finnes wire for alle typer materialer.
Vi riller i fjøs og andre glatte gulv, gangareal og spalter. Dette er med på å forbedre klauvhelsen til storfe. Raskt og effektivt. Vi har 12 års erfaring, og tar på oss oppdrag over hele sør-vest landet.
Maisling / riving
Vi kan betong og har derfor også kompetansen til å rive det. Enten det er utvendig eller innvendig, så har vi det du trenger.
Vi tar på oss det meste av gravearbeid og løser oppgavene på en profesjonell måte i henhold til avtale.